WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Majątek i finanse - Majątek trwały

GRUPA: 00 GRUNTY

GRUPA: 01 BUDYNKI I LOKALE

GRUPA: 02 BUDOWLE I OBIEKTY

GRUPA: 03 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

GRUPA: 04 MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY - OGÓLNE

GRUPA: 05 MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY - SPECJALNE

GRUPA: 06 URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA: 07 ŚRODKI TRANSPORU

GRUPA: 08 INNE ŚRODKI TRWAŁE

GRUPA: 20 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Data aktualizacji: 31/05/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk