WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Mechanik operator dźwigu EDK

Zakres podstawowych czynności:

 • obsługa dźwigu EDK;
 • realizacja napraw i przeglądów technicznych maszyn, monitorowanie stanu technicznego maszyn;
 • naprawa taboru kolejowego;
 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy;
 • praca na wysokości;
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia do obsługi dźwigu EDK;
 • doświadczenie w pracy na w/w stanowisku; ;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność;
 • komunikatywność;
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, według załączonego wzoru  - klauzula informacyjna - formularz.

 Klauzula informacyjna - formularz

  

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - pełen etat;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • praca w miłej atmosferze i ciekawym miejscu jakim jest ostatnia czynna w Europie parowozownia w której niemal codzienne parowozy wydawane są do obsługi planowej przewozów pasażerskich;
 • wynagrodzenie: zasadnicze, dodatek za wysługę lat;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego na korzystnych warunkach;
 • możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 31.07.2020r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.1.110.4.2020
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.bip.parowozowniawolsztyn.pl ;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 03/07/2020
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Oferty pracy


Aktualizajca

Rekrutacja została zamknięta.

Data wytworzenia: 18/08/2020
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński