WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

Zakres podstawowych czynności:

 • opracowywanie Rocznych raportów bezpieczeństwa;
 • opracowywanie Programów Poprawy Bezpieczeństwa;
 • opracowywanie raportów w sprawie oceny znaczenia zmiany;
 • prowadzenie procesu zarządzania ryzykiem;
 • przeprowadzanie przeglądów zarządzania ;
 • prowadzenie procesu monitorowania (budowa planów monitorowania, strategii monitorowania, wyznaczanie wskaźników);
 • opracowywanie planów postępowania na wypadek występowania zagrożenia;
 • opracowywanie harmonogramów audytów wewnętrznych;
 • pełnienie obowiązków audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w tym m.in. przeprowadzanie audytów wewnętrznych SMS, opracowywanie dokumentacji audytowej (powiadomienie o audycie, raport z audytu, protokoły niezgodności), sprawdzanie wdrożenia zaproponowanych działań korygujących i zapobiegawczych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (szkolenie
  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie, szkolenie z zakresu oceny znaczenia zmiany zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 402/2013);
 • analiza zmian prawnych europejskich i polskich w zakresie transportu kolejowego oraz aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz dokumentów związanych;
 • opracowywanie, nadzór i aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa Parowozowni Wolsztyn na lata 2017-2023.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • Certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy i zaangażowanie;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania zadań określonych w ofercie pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur;
 • komunikatywność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, odporność
  na stres, rzetelność;
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 28 lutego 2017 r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.2100.2.2017
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP Parowozowni Wolsztyn;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 20/02/2017 08:35
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk