WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Specjalista ds. zakupów

Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie procedur zakupowych zgodnie z regulaminem zakupów oraz ustawą
  o zamówieniach publicznych w tym udział w pracach komisji przetargowych, również w zakresie opracowywania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia;
 • bieżące monitorowanie stanu zapasów i wykorzystania umów oraz podejmowanie działań  związanych z uruchomieniem postępowania o udzielenie zamówienia w celu zachowania ciągłości dostaw;
 • analiza kosztów zakupu;
 • analiza i kontrola budżetu zakupów;
 • badanie rynku i weryfikacja dostawców, w celu dywersyfikacji oraz obniżenia kosztów zakupów;
 • współpraca i ocena dostawców.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków;
 • znajomość procedur zakupowych w trybie zamówień publicznych;
 • bardzo dobra obsługa komputera - pakiet MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na wyzwania i nowatorskie rozwiązania;
 • umiejętność pracy w zespole oraz doskonałej organizacji pracy własnej;
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 17 marca 2017 r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.2100.3.2017
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.parowozowniawolsztyn.pl zakładka BIP;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 10/03/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalista ds. zakupów (oferta pracy nr PPK.2100.3.2017), został wybrany Pan Leszek Rubach zamieszkały we Wroniawach.

Uzasadnienie: Pan Leszek Rubach spełnia kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Data aktualizacji: 31/03/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk