WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Specjalista ds. promocyjno-muzealnych

Zakres podstawowych czynności:

 • przygotowywanie i realizacja strategii projektów promocji Parowozowni
  oraz poszczególnych wydarzeń organizowanych przez Parowozownię;
 • pozyskiwanie patronów medialnych i sponsorów dla wydarzeń kulturalnych
  i turystycznych;
 • współpraca z firmami i instytucjami w zakresie promocji i marketingu / media, szkoły, biura, targi turystyczne;
 • przygotowywanie i realizowanie wydarzeń muzealnych;
 • przygotowywanie informacji merytorycznej nt. muzealiów;
 • planowanie i projektowanie wystaw;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
 • opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
 • pełnienie funkcji przewodnika, zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi na każdym etapie kontaktu z Parowozownią;
 • aktualizacja strony internetowej Parowozowni Wolsztyn;
 • przygotowywanie i realizacja scenariuszy wydarzeń kulturalnych oraz imprez turystycznych;
 • bieżące wdrażanie informacji o planach edukacyjnych, wystawach i wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Parowozownię;
 • obsługa systemu kasowego w zakresie sprzedaży biletów;
 • dbałość o estetykę w przestrzeni obsługi zwiedzających.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera / MS Word, MS Excel, Word Press, Power Point;
 • dyspozycyjność;
 • kreatywność i komunikatywność;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie pracy w instytucjach muzealnych lub w instytucjach kultury;
 • doświadczenie w pracy muzealnej, w pracach organizacyjnych i administracyjnych;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na wyzwania i nowatorskie rozwiązania;
 • umiejętność pracy w zespole oraz doskonałej organizacji pracy własnej;
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 15 czerwca 2017 r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.2100.4.2017
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.parowozowniawolsztyn.pl zakładka BIP;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 06/06/2017 09:08
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk