WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Zakres podstawowych czynności:

 • sprawdzanie, weryfikowanie, wprowadzanie dokumentów do systemu;
 • dekretacja i ewidencja dokumentów finansowych i księgowych;
 • dekretacja i ewidencja raportów kasowych w dziennikach księgowych;
 • prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • sporządzanie i weryfikacja dokumentacji kadrowo-płacowej.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • wiedza z zakresu rachunkowości, podatków, finansów, kadr i płac;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera MS Word, MS Excel;
 • dyspozycyjność;
 • dokładność, rzetelność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Symfonia, Płatnik;
 • doświadczenie w samodzielnej obsłudze księgowo-płacowej;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na wyzwania i nowatorskie rozwiązania;
 • umiejętność pracy w zespole oraz doskonałej organizacji pracy własnej;
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 30 czerwca 2017 r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.2100.5.2017
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.parowozowniawolsztyn.pl zakładka BIP;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 21/06/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk