WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Oferty pracy

Specjalista ds. kadrowych i administracyjnych

Zakres podstawowych czynności:

 • Przygotowywanie dokumentacji kadrowej pracowników w szczególności dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy cywilno-prawne oraz administrowanie
  tą dokumentacją w celu zapewnienia zgodności procesu z wymogami prawa;
 • Realizowanie procesów płacowych tj. naliczanie wynagrodzeń, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, rozliczanie umów cywilno-prawnych w celu zapewnienia ich terminowości i zgodności z przepisami prawa;
 • Sporządzanie deklaracji do instytucji zewnętrznych: ZUS, US, PFRON w celu zapewnienia prawidłowego procesu kadrowo-płacowego;
 • Prowadzenie kancelarii Parowozowni Wolsztyn.

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedza z zakresu kadr i płac;
 • praktyczna znajomość obsługi komputera / MS Word, MS Excel, Power Point;
 • dyspozycyjność;
 • kreatywność i komunikatywność;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • zdolność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków;
 • dokładność, rzetelność;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Symfonia, Płatnik;
 • doświadczenie w samodzielnej obsłudze księgowo-płacowej;
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na wyzwania i nowatorskie rozwiązania;
 • umiejętność pracy w zespole oraz doskonałej organizacji pracy własnej;
 • prawo jazdy kat. B.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe – prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Składanie ofert:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 31 sierpnia 2017 r.
  z oznaczonym nr ref.: PPK.2100.6.2017
pod adresem:
  PAROWOZOWNIA WOLSZTYN
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
lub drogą elektroniczną na adres info@parowozowniawolsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.parowozowniawolsztyn.pl zakładka BIP;
 • Parowozownia Wolsztyn zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Data wytworzenia: 17/08/2017
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk