WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniuSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz dostawZałącznik nr 6
Umowa dostawy Wzór


 

Data wytworzenia: 31/05/2017 16:51
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Data aktualizacji: 06/06/2017 10:55
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Data aktualizacji: 08/06/2017 14:30
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejData aktualizacji: 12/06/2017 11:50
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Data aktualizacji: 23/06/2017 17:10
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk