WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Najem dwóch wagonów pasażerskich.

Ogłoszenie o zamówieniu - najem dwóch wagonów pasażerskichSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Najem dwóch wagonów pasażerskichZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Umowa najmu krótkoterminowego - wzór 

Data wytworzenia: 08/08/2017 15:02
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk

Informacja z otwarcia ofertInformacja o unieważnieniu postępowaniaData aktualizacji: 18/08/2017 15:12
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk