WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Prace remontowo – budowlane
na terenie bocznicy Parowozowni Wolsztyn.

Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ - TOM I IDWSIWZ - TOM II WUSIWZ - TOM III OPZSIWZ - TOM III OPZ - Opis do koncepcjiSIWZ - TOM III OPZ - PlanSIWZ - TOM III OPZ - PrzedmiarSIWZ - TOM III OPZ - STWIORB - ChodnikiSIWZ - TOM III OPZ - STWIORB - KanałSIWZ - TOM III OPZ - STWIORB - Układ torowyZałącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 3a do IDW o braku podstaw do wykluczenia na wezwanie ZamawiającegoZałącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do IDW wykaz robot budowlanych na wezwanie ZamawiajacegoZałącznik nr 6 do IDW wzór zobowiazaia podmiotu trzeciegoData wytworzenia: 27/08/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Data wytworzenia: 11/09/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Data wytworzenia: 13/09/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData wytworzenia: 02/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński