WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostawZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego - wzór Data wytworzenia: 02/12/2020 15:15
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana 2020.12.08


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- zmiana 2020.12.08


Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
- zmiana 2020.12.08


Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-zmiana 2020.12.08 Data wytworzenia: 08/12/2020 20:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 14/12/2020 18:40
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Data wytworzenia: 23/12/2020 17:20
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński