WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania
lokomotywy parowej Ol49-59 wraz z tendrem 25D49

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ
ESPD Jednolity europejski dokument zamówieniaZałącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz usługZałącznik nr 6 do SIWZ
Istotne dla stron postanowienia umowyZałącznik nr 7 do SIWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego wzórZałącznik nr 8 do SIWZ
Dokumentacja Systemu Utrzymania lokomotyw parowych PWZałącznik nr 9 do SIWZ
Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAPZałącznik nr 10 do SIWZ
Identyfikator postepowania Data wytworzenia: 31/12/2020 18:22
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- zmiana 2021.01.20


Wyjaśnienie i zmiana treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- zmiana 2021.01.20


Załącznik nr 6 do SIWZ
Istotne dla stron postanowienia umowy
- zmiana 2021.01.20 Data wytworzenia: 25/01/2021 19:54
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 15/02/2021 19:40
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Data wytworzenia: 09/03/2021 20:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński