WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Anulowanie ogłoszenia nr 536498-N-2020
z dnia 2020.05.04Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostawZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego - wzór Data wytworzenia: 05/05/2020 15:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 18/05/2020 15:46
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Data wytworzenia: 26/05/2020 13:20
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński