WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostawZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa dostawy - wzór 

Data wytworzenia: 11/12/2017 19:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Data wytworzenia: 20/12/2017 19:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 Data wytworzenia: 29/12/2017 21:10
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński