WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa 1200 ton węgla kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamówieniaZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostawZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego Data wytworzenia: 19/03/2018 20:13
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Data wytworzenia: 04/04/2018 19:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 19/04/2018 19:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 Data wytworzenia: 17/05/2018 01:10
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński