WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie
4 zabytkowych parowozów

Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ TISIWZ TIIZałącznik nr 1 do IDW Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do IDW Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 3 do IDW o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 3a do IDW o braku podstaw do wykluczenia na wezwanie ZamawiającegoZałącznik nr 4 do IDW oświadczenie o przynależności - braku przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do IDW wykaz usług na wezwanie ZamawiajacegoZałącznik nr 6 do IDW wzór zobowiązania podmiotu trzeciegoZałącznik nr 7 do IDW warunki umowyData wytworzenia: 5/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja z otwarcia ofertInformacja o unieważnieniu postępowaniaData wytworzenia: 22/09/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński