WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa 2000 ton węgla kamiennego

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SIWZ - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamówieniaZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostawZałącznik nr 6 do SIWZ - Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciegoData wytworzenia: 16/10/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Data wytworzenia: 30/10/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


SprostowanieWyjaśnienieOgłoszenie zmianData wytworzenia: 17/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Ogłoszenie o zmianie zamówieniaZmiana zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
zmienionyZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy- zmienionyData wytworzenia: 30/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Data wytworzenia: 07/12/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData wytworzenia: 11/01/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński