WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Dostawa 6 sztuk inżektorów dla Parowozowni Wolsztyn

OgłoszenieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 1a do SIWZ - OPZZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 5 do SIWZ - Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciegoData wytworzenia: 19/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


OgłoszenieInformacja z otwarcia ofertInformacja o unieważnieniu postępowaniaData wytworzenia: 28/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński