WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Informacja o ogłoszeniachOgłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SWZ
ESPD Jednolity europejski dokument zamówieniaZałącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 4 do SWZ
Wykaz dostawZałącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P.Załącznik nr 6 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego wzórZałącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie z art. 117 ust. 4 P.Z.P.Załącznik nr 8 do SWZ
Umowa dostawy - wzórZałącznik nr 9 do SWZ
Identyfikator postepowania Data wytworzenia: 17/05/2021 21:45
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


 Data wytworzenia: 17/06/2021 09:36
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 17/06/2021 21:55
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Data wytworzenia: 29/06/2021 22:13
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński