WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania
5 wagonów retro osobowych o numerach
025 238, 026 683, 026 221, 024 450, 026 711
oraz Wykonanie czynności trzeciego poziomu utrzymania
dwóch wagonów 120A

e-Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1a do SWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 1b do SWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2a do SWZ
Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1Załącznik nr 2b do SWZ
Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1Załącznik nr 3a do SWZ
Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 3b do SWZ
Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 4a do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowyZałącznik nr 4b do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowyZałącznik nr 5a do SWZ
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów wykonawcyZałącznik nr 5b do SWZ
Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów wykonawcyZałącznik nr 6a do SWZ
OświadczenieZałącznik nr 6b do SWZ
Oświadczenie Data wytworzenia: 23/02/2023 22:26
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 27/02/2023 23:16
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ)
z dnia 28.02.2023Wyjaśnienie i zmiana treści (SWZ)
z dnia 28.02.2023Załącznik nr 4a do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowy
z dnia 28.02.2023Załącznik nr 4b do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowy
z dnia 28.02.2023 Data wytworzenia: 28/02/2023 23:43
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie


 Data wytworzenia: 08/03/2023 10:10
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 08/03/2023 13:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 Data wytworzenia: 10/03/2023 21:44
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 19/04/2023 23:56
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński