WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Roboty budowlane. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia.
Budowa ogrodzenia działki oraz częściowe utwardzenie terenu
wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi.

e-Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1 do SWZ
Interaktywny formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy składane
na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp.Załącznik nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciegoZałącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie z art. 117Załącznik nr 5 do SWZ
UmowaZałącznik nr 6 do SWZ
Dokumentacja projektowa wraz z rysunkamiZałącznik nr 7 do SWZ
Przedmiar robót oraz STWiORZałącznik nr 8 do SWZ
Mapa 1000Załącznik nr 9 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Data wytworzenia: 24/10/2022 22:18
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SWZ po zmianach z 2022.11.04


Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z 2022.11.04


Załącznik nr 6 do SWZ
Dokumentacja projektowa wraz z rysunkami
z 2022.11.04Załącznik nr 7 do SWZ
Przedmiar robót oraz STWiOR
z 2022.11.04 Data wytworzenia: 05/11/2022 21:45
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 08/11/2022 20:37
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 09/11/2022 11:37
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Data wytworzenia: 15/11/2022 17:43
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 12/12/2022 18:38
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński