WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania
lokomotywy parowej Pt47-65 wraz z tendrem 34D74-42

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c653258-e5b6-4066-9d05-b3f65d2ebbce


Informacja o ogłoszeniachOgłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja warunków zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SWZ
ESPD Jednolity europejski dokument zamówieniaZałącznik nr 3 do SWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 4 do SWZ
Wykaz naprawZałącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P.Załącznik nr 6 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego wzórZałącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie z art. 117 ust. 4 P.Z.P.Załącznik nr 8 do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowyZałącznik nr 9 do SWZ
Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 10 do SWZ
Instrukcja użytkownika miniPortal ePUAPZałącznik nr 11 do SWZ
Identyfikator postępowania Data wytworzenia: 09/11/2021 21:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


 Data wytworzenia: 10/12/2021 09:45
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 10/12/2021 11:25
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o unieważnieniu postępowania


 Data wytworzenia: 13/12/2021 19:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński