WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania
dla 5. wagonów osobowych serii C oraz Bi

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyZałącznik nr 2A do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuZałącznik nr 2B do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaZałącznik nr 2C do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejZałącznik nr 3 do SIWZ - Istotne dla stron postanowiania umowyZałącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usługZałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciegoZałącznik nr 6a - Wagon 221Załącznik nr 6b - Wagon 238Załącznik nr 6c - Wagon 450Załącznik nr 6d - Wagon 683Załącznik nr 6e - Wagon 711 


Data wytworzenia: 23/01/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja z otwarcia ofertData wytworzenia: 04/02/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData wytworzenia: 15/03/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński