WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: PPZ.260.2.2024

Wykonanie budowy nowego kotła parowozowego lokomotywy Ol49-69 zgodnie z przepisami TDT oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Transportowy Dozór Techniczny w PL.

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Aktualizacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data aktualizacji: 02/05/2024
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.260.1.2024

Usługa obejmująca pracę lokomotywy spalinowej wraz z obsługą drużyny trakcyjnej i środkami eksploatacji lokomotywy spalinowej

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 05/03/2024
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.4.2023

Dostawa węgla kamiennego kostka o uziarnieniu 63-200 mm w ilości 500 ton

Aktualizacja: Odpowiedź na pytanie wykonawcy

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania dostawy

Data aktualizacji: 14/12/2023
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.3.2023

Usługa obejmująca pracę lokomotywy spalinowej wraz z obsługą drużyny trakcyjnej i środkami eksploatacji lokomotywy spalinowej„

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 25/05/2023
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.2.2023

Zakup czterech używanych sprawnych technicznie dźwigników śrubowych systemu typu Kutruffa do taboru kolejowego o udźwigu optymalnym każdego dźwignika 25 ton, wraz z systemem sterowania.

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.04.2023

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postpowania

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 19/04/2023
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.1.2023

Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania 5 wagonów retro osobowych o numerach
025 238, 026 683, 026 221, 024 450, 026 711 oraz Wykonanie czynności trzeciego poziomu utrzymania dwóch wagonów 120A.

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.02.2023

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.02.2023

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 19/04/2023
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.2.2022

Przetarg: Roboty budowlane. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia. Budowa ogrodzenia działki oraz częściowe utwardzenie terenu wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja: Wyjaśnienie trreści SWZ

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 12/12/2022
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.1.2022

Przetarg: Wykonanie rewizji wewnętrznej, określonej przepisami Transportowego Dozoru Technicznego, kotła parowozowego lokomotywy Pt47-65

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Aktualizacja: Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data aktualizacji: 22/07/2022
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.2.2021

Przetarg: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 25/01/2022
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.3.2021

Przetarg: Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania lokomotywy parowej Pt47-65 wraz z tendrem 34D74-42

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Data aktualizacji: 13/12/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.260.1.2021

Przetarg: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Aktualizacja: Informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 29/06/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PES.2.26.3.2020

Przetarg: Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania lokomotywy parowej Ol49-59 wraz z tendrem 25D49

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 09/03/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PES.2.26.2.2020

Przetarg: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Aktualizacja: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 23/12/2020
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPH.2.26.1.2020

Przetarg: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego - o ilości 1000 ton

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 26/05/2020
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ.930/01/2019

Przetarg: Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania
     dla 5. wagonów osobowych serii C oraz Bi

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 15/03/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-195.2018/PES.921.150.2018

Przetarg: Dostawa 6 sztuk inżektorów dla Parowozowni Wolsztyn

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Data aktualizacji: 28/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-190.2018/PES.130.2018

Przetarg: Sukcesywna dostawa 2000 ton węgla kamiennego

Aktualizacja: Ogłoszenie o zamówieniu

Aktualizacja: Sprostowanie , Wyjaśnienie, Ogłoszenie o zamian

Aktualizacja: Zmiana SWIZ

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 11/01/2019
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-185-2018/PES-921-121-2018

Przetarg: Prace renowacyjne, zabezpieczające i malarskie 4 zabytkowych parowozów

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Data aktualizacji: 22/09/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-184.2018/PES-921-120-2018

Przetarg: Prace remontowo – budowlane na terenie bocznicy Parowozowni Wolsztyn.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja

Aktualizacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data aktualizacji: 02/11/2018
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-62.2018/PES.921.5.2018

Przetarg: Sukcesywna dostawa 1200 ton węgla kamiennego.

Przetarg: Wyjaśnienie treści SIWZ.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 17/05/2018 01:10
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-300.2017/PES.921.167.2017

Przetarg: Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 29/12/2017 21:10
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-290.2017/PES.921.162.2017

Przetarg: Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego .

Aktualizacja: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Aktualizacja: Ogłoszenie

Data aktualizacji: 12/12/2017 02:03
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-275.2017/PES.921.154.2017

Przetarg: Dostawa trzech używanych wagonów pasażerskich.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postepowania

Data aktualizacji: 09/01/2018 07:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Numer ogłoszenia: PPZ-200.2017/PES.921.104.2017

Przetarg: Najem dwóch wagonów pasażerskich.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Data aktualizacji: 18/08/2017 15:12
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: PPZ.930.10.2017

Przetarg: Dostawa 2 (dwóch) szt. czteroosiowych wagonów pasażerskich wykorzystywanych w regionalnych kolejowych przewozach pasażerskich i turystycznych z prędkością nie mniejszą niż
120 km/h.

Data aktualizacji: 20/07/2017 14:13
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: PPZ.930.9.2017

Przetarg: Dostawa 3 (trzech) szt. czteroosiowych pasażerskich oraz 1 (jednej) szt. wagonu restauracyjnego - wykorzystywanych w regionalnych kolejowych przewozach pasażerskich i turystycznych z prędkością nie mniejszą niż 120 km/h.

Data aktualizacji: 19/07/2017 12:27
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Numer ogłoszenia: 521556-N-2017

Przetarg: Sukcesywna dostawa 1000 ton węgla kamiennego

Aktualizacja: Pytanie / wyjaśnienie treści SIWZ NR1

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Aktualizacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data aktualizacji: 12/06/2017 14:50
Osoba aktualizująca: Marta Kowalczyk