WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Majątek i finanse - Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019

BILANS 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018

BILANS 2018

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2017

BILANS 2017

Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I 2017

BILANS 2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ORAZ PLAN PO ZMIANACH 2016

Data aktualizacji: 24/05/2021
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński