WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Zapytania ofertowe zgodnie z regulaminem

Numer ogłoszenia: PPZ.264.2.2024

Zapytanie: Wykonanie robót remontowych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku noclegowni przy ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn.

Data aktualizacji: 19/02/2024 22:40
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.16.2023

Zapytanie: Usługa obejmująca pracę lokomotywy spalinowej wraz z obsługą drużyny trakcyjnej i środkami eksploatacji lokomotywy spalinowej.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 02/01/2024 15:30
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.15.2023

Zapytanie: Wykonanie i montaż mebli do Sali konferencyjnej w budynku noclegowni przy ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 22/12/2023 10:15
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.14.2023

Zapytanie: Usługa sprzątania budynku noclegowni po remoncie w siedzibie Parowozowni Wolsztyn przy ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn.

Data aktualizacji: 19/12/2023 23:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.7.2023

Zapytanie: Wykonanie i montaż fragmentu nowego pierścienia stalowego o łącznej długości 16,1 m stanowiącego element napędu obrotnicy w Parowozowni Wolsztyn przy ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn .

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 07/12/2023 10:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.6.2023

Zapytanie: Wykonanie usługi czyszczenia układu podczyszczania z przetworzeniem odpadów ropopochodnych oraz wykonanie przeglądów separatora wraz z ich osadnikami na terenie Parowozowni Wolsztyn przy ul. Fabryczna 1 64-200 w Wolsztynie.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 04/12/2023 10:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PE.2.26.264.4.2023

Zapytanie: Dostawa dwóch używanych wagonów krytych serii Gbs typu 208Kf

Data aktualizacji: 13/11/2023 20:55
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.5.2023

Zapytanie: Demontaż wraz z utylizacją starej stolarki okiennej oraz montaż nowej stolarki okiennej PCV w ilości 52szt. w Budynku noclegowni przy ul. Fabryczna 1 64-200 w Wolsztynie

Aktualizacja: Informcja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 03/11/2023 21:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.4.2023

Zapytanie: Opracowanie i udostępnianie poprzez serwer podłączony do sieci Internet codziennie przez całą dobę (24/7), systemu oprowadzania audiowizualnego na urządzenia mobilne dla eksponatów znajdujących się na terenie Parowozowni Wolsztyn wraz z opracowaniem i montażem 10 tablic informacyjnych.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 20/10/2023 23:35
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PE.2.26.264.3.2023

Zapytanie: Usługa opracowania operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych mieszaniny ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych będących własnością Parowozowni Wolsztyn.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 25/09/2023 22:15
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.3.2023

Zapytanie: Dostawa dostawa węgla kamiennego ORZECH z akcyzą w ilości 50 ton.

Aktualizacja: Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 25/09/2023 22:05
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.2.2022

Zapytanie: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Parowozoani Wolsztyn za rok obrotowy 2023 i 2024

Data aktualizacji: 01/09/2023 23:33
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.7.2022

Zapytanie: Dostawa dostawa węgla kamiennego ORZECH z akcyzą w ilości 20 ton.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 28/11/2022 14:15
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.6.2022

Zapytanie: Dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 12/10/2022 21:04
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.5.2022

Zapytanie: Dostawa 2 elektronicznych przyrządów do pomiarów taboru kolejowego..

Aktualizacja: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data aktualizacji: 30/09/2022 20:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.3.2022

Zapytanie: Dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej trzyosiowej frezarki maszynowej wraz z osprzętem tj. dwuosiowe imadło maszynowe oraz stół podziałowy obrotowy pionowo-poziomy o średnicy 150mm .

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 28/09/2022 22:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.4.2022

Zapytanie: Dostawa kompletnego, systemowego, aluminiowego podestu jezdnego do obsługi lokomotywy i drabiny regulowanej wysokościowo do obsługi elementów na górze lokomotywy z koszem ochronnym.

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 28/09/2022 22:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.4.2021

Zapytanie: Wykonanie usługi sprzątania 2 wagonów pasażerskich typu 120 A i 5 wagonów retro
w roku 2022

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data aktualizacji: 11/01/2022 19:23
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.4.2021

Zapytanie: Wykonanie usługi sprzątania 2 wagonów pasażerskich typu 120 A i 5 wagonów retro
w roku 2022

Aktualizacja: Informacja o unieważnieniu postępowania

Data aktualizacji: 28/12/2021 23:45
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Numer ogłoszenia: PPZ.2.26.264.2.2021

Zapytanie: Kompleksowe pranie i naprawa odzieży roboczej pracowników Parowozowni Wolsztyn

Data aktualizacji: 20/10/2021 23:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński