WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Zapytania ofertowe zgodnie z regulaminem


Wykonanie usługi czyszczenia układu podczyszczania z przetworzeniem odpadów ropopochodnych oraz wykonanie przeglądów separatora wraz z ich osadnikami na terenie Parowozowni Wolsztyn przy ul. Fabryczna 1 64-200 w Wolsztynie.

Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1
Formularz ofertowyZałącznik nr 2
Wzór umowyZałącznik nr 1 do umowy2Załącznik nr 3
Oswiadczenie z art. 7 ust. 1Załącznik nr 4
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuData wytworzenia: 27/11/2023 09:38
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data wytworzenia: 04/12/2023 10:00
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński