WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Wykonanie rewizji wewnętrznej,
określonej przepisami Transportowego Dozoru Technicznego,
kotła parowozowego lokomotywy Pt47-65

e-Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWZ)Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz ofertowyZałącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 P.Z.P.Załącznik nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu trzeciego wzórZałącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie z art. 117 ust. 4 P.Z.P.Załącznik nr 5 do SWZ
Istotne dla stron postanowienia umowyZałącznik nr 6 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia Data wytworzenia: 22/06/2022 23:43
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 23/06/2022 22:57
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o kwocie jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


 Data wytworzenia: 01/07/2022 09:24
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 01/07/2022 10:28
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński

Informacja o unieważnieniu postępowania


 Data wytworzenia: 01/07/2022 13:38
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński


Data wytworzenia: 22/07/2022 23:45
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński