WERSJA GRAFICZNA WERSJA KONTRASTOWA WIELKOŚĆ CZCIONKI: A A A
Biuletyn Informacji Publicznej
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego
Zapytania ofertowe zgodnie z regulaminem


Demontaż wraz z utylizacją starej stolarki okiennej oraz montaż nowej stolarki okiennej PCV w ilości 52szt. w Budynku noclegowni przy
ul. Fabryczna 1 64-200 w Wolsztynie

Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1
Formularz ofertowyZałącznik nr 1a
Przedmiar robótZałącznik nr 2
Wzór umowyZałącznik nr 3
Specyfikacja technicznaZałącznik nr 4
Oswiadczenie z art. 7 ust. 1Załącznik nr 5
Wykaz robótZałącznik nr 6
Szkic okien budynek noclegowniZałącznik nr 7
Dokumentacja fotograficznaData wytworzenia: 21/10/2023 23:58
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych

Data wytworzenia: 24/10/2023 22:02
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Informacja z otwarcia ofert
Data wytworzenia: 30/10/2023 11:20
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński
Przetargi według prawa zamówień publicznych


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data wytworzenia: 03/11/2023 21:50
Osoba aktualizująca: Piotr Woziński